Tvivel och tillit

måndag, december 20, 2004

Handling!

Ett problem med mig är att jag har så lätt att känna mig alienerad, utanför och ignorerad. När jag gör det rannsakar jag mig själv för att hitta felen, vad det är som gör att jag är utanför. I själva verket kanske jag inte alls är mer exkluderad än andra. Jag misstänker att det bara är att jag behöver mer självbekräftelse än de flesta för att känna att jag verkligen hör hemma någonstans.

Nog med gnäll nu. Vad det handlar om är livet, som ska levas. Jag har inte tid att grubbla för mycket, och tron är precis som kärleken något man gör, inte något man uppnår genom logiska slutledningar. Jag vill ha livet och verkligheten, den levande erfarenheten! Jag vill vara för saker och inte bara emot. Jag skulle ju agera, verka för kärlek och förståelse, försoning mellan människor, de fattigas och svagas rätt. Det var ju faktiskt detta det handlade om, inte bara min fåfänga.

Jag vill bli respekterad, inte bara tolererad. Och det uppnår jag bara om jag faktiskt förtjänar respekt genom att leva som jag lär (eller åtminstone synligt försöka) och genom att åstadkomma saker.

0 Lp,,emtarer:<< Home